Julia - halmazt kirajzoló Turbo Pascal program

program julia;
uses crt, graph;
var gd, gm, i, j: integer;
  n: byte;
  xsarok, ysarok, lepes, a, b, x, y, xx, yy, xxx, hossz:real;

function szin: byte;
 begin
  case n mod 5 of
   0: szin := 2;
   1: szin := 10;
   2: szin := 11;
   3: szin := 9;
   4: szin := 1;
  end;
  if n = 100 then szin := black
 end;

begin
gd := detect;
initgraph(gd, gm, 'c:\bp\bgi');
hossz := 4;
xsarok := -2;
ysarok := -2;
a := -0.75; b := 0.1; { c értéke }
lepes := hossz / 440;
x := xsarok;
for i := 1 to 440 do
 begin
  x := x + lepes;
  y := ysarok;
  for j := 1 to 440 do
   begin
    y := y + lepes;
    xx := x; yy := y; n := 0;
    while (n < 100) and (xx * xx + yy * yy < 100) do
     begin
      xxx := xx * xx - yy * yy + a;
      yy := 2 * xx * yy + b;
      xx := xxx;
      n := n + 1
     end;
    putpixel(i+100, 455-j, szin);
   end;
 end;
readkey
end.