Ördög Mária

 

 

Telefon:

E-mail:

Lakcím:

Születési hely, idő:

 

06 (20) 356-8277

ma.ordog@gmail.com

4400 Nyíregyháza, Stadion u. 38.

Budapest, 1955. február 1.


 

VÉGZETTSÉG

 

1969–1973   Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

 

1973–1979   Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

                     Középiskolai énektanár- és karvezetőképző szak

 

SZAKMAI TAPASZTALAT

 

1979–1983   Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Budapest – énektanár

 

                     Az itt eltöltött évek alatt mind az alsó, mind a felső tagozatos osztályokban tanítot­tam.

 

1983-1987    Köbölkút utcai Ének-zenei Általános Iskola, Budapest – énektanár, karvezető

 

                     Az iskola felső tagozatos osztályaiban tanítot­tam, és vezettem a tagozat énekkarát.

 

1990-            Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza / Nyíregyházi Főiskola – adjunktus, majd docens


A főiskolai évek alatt részt vettem a zeneelmélet, a karvezetés, a szolfézs, a zenetör­ténet, a szakmódszertan és a kórushangképzés oktatásában. Emellett vezettem a tanszék népzene szakos hallgatóinak kórusát, a Nyíregyházi Népzenész Kórust, mellyel számos hazai szereplésen vettünk részt.

 

2008-2009    Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – óraadó tanár

 

                     Egy tanévig szolfézst, zeneelméletet és kamaréneket tanítottam a népzene szakos hallgatóknak.

 

1974-            Szüleim külföldi megbízásának ideje alatt egy évig zeneakadémiai hallgatóként már óraadó tanárként dolgoztam Peruban (1974-75). A Zeneakadémia elvégzése óta meghívásoknak eleget téve több alkalommal tartottam módszertani és zenetörténeti előadásokat Spanyolországban (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008), Brazíliában (1993, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005), Venezuelában (1985) és Japánban (1986).

 

1979–1987   Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest – gyakorlatvezető énektanár

 

                     A Zeneakadémia megbízásából általános iskolai munkahelyeimen vezető tanárként működtem: a középiskolai énektanár- és karvezetőképző szak hallgatói tanítási gya­korlatukat és zárótanításukat teljesítették osztályaimban. Emellett óráimat rendsze­resen látogat­ták magyarországi továbbképzésben részt vevő külföldi zenetanárok.

 

1979–2007   Ady Andre Könyvtár, Hatvan – külső munkatárs

 

                     Zenei ismeretterjesztő előadás-sorozatok olvasótáborokban és a könyvtár éves programjaiban.

 

1980–1987   Esztergomi Nyári Egyetem, Esztergom – oktató, spanyol referens

 

                     A kurzusok során módszertant, karvezetést és szolfézst tanítottam a spanyol csopor­tok hallgatóinak, továbbá bemutató énekórákat tartottam a kurzus valamennyi részt­vevője előtt.

 

2000-2002    Nemzeti Tankönyvkiadó – külső munkatárs

 

                     Átdolgoztam, tanmenetjavaslattal és cd-melléklettel láttam el Lukin Lászlóné és Lantos Rezsőné alsó tagozatos általános iskolai ének-zene tankönyvsorozatának könyveit.

1978-1983    Iskolai kórusaim mellett másodkarnagyként részt vettem a Fővárosi Énekkar mun­kájában

1979-1987    A Tomkins Énekegyüttes tagjaként számos hazai és külföldi hangversenyen és kon­certúton vettem részt.

 

 

 

NYELVTUDÁS

                     -  (Peruban, Venezuelában és Spanyolországban spanyolul tanítottam)

 

TECHNIKAI/EGYÉB KÉSZSÉGEK

 

                     felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office programok, Internet)
B kategóriás jogosítvány (1984)

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK


jó kommunikációs készség
jó szervezőkészség
humorérzék
munkabírás (ha hagynak)