SZLAVISZTIKA ALAPSZAK OROSZ SZAKIRÁNY

 

Szakterületi specializációk:

A szakot gondozó tanszék neve:

 

OROSZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK

 

Intézményünkben 1964-től 2005-ig indítottunk tanárképzést orosz nyelv és irodalom szakon. Az orosz szakos program 2006. szeptemberétől a Szlavisztika bölcsész alapszak (BA) egyik szakirányaként működik tovább.

Oktatóink száma 9. A szak és egyben az orosz szakirány felelőse az MTA doktora DSc, tanszékvezető egyetemi tanár. A tanári karban további 3 akadémiai doktor DSc, 2 habilitált kandidátus CSc, 2 PhD tudományos fokozattal rendelkező oktató van. 1 kolléga PhD-védésére készül. Tanszékünk ilyen módon a tudományos minősítettség arányában a legmagasabban kvalifikált egysége főiskolánknak.

 

Az elmúlt évtized az orosz szakos képzésben új arculatot hozott. A régió gazdasági körülményei között jól hasznosítható nyelvtudást, gazdasági ügyintézői és levelezői, valamint országismereti tanulmányokat is biztosítunk a hagyományos nyelvtudományi, irodalmi és kulturológiai stúdiumok mellett. A magasan kvalifikált szaktanári gárda munkáját anyanyelvi lektor segíti, akinek nagy múltú, magyarokkal eltöltött nyelvtanári tapasztalata van.

 

Továbbtanulás

Hallgatóink sikeresen folytatják tanulmányaikat hazai és külföldi egyetemeken.     A moszkvai Puskin Intézet államközi szerződés keretében ingyenes továbbtanulási és ösztöndíj-lehetőséget kínál az egyetemi oklevél megszerzéséhez. A hazai egyetemek szlavisztika szakán lehetőség nyílik a mesterképzés megszerzésére. A Nyíregyházi Főiskola szintén benyújtja akkreditációs pályázatát az (MA) mesterképzés jogára, amely 2009-től az egyetemi továbbtanulás lehetőségét szlavisztika szakon helyben biztosítja.

 

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK OROSZ SZAKIRÁNY

 

Képzési idő: 3 év, 6 félév

Kreditek száma: 180

Tanórák száma: 1620

Alapképzés: 120 kredit

            Szláv kultúra

            Szláv-magyar kulturális kapcsolatok

            Orosz nyelvi kommunikáció

            Lexikológia

            Pragmatika

            Fordítástudomány

Differenciált szakmai ismeretek: 50 -50 kredit

Szabadon választható ismeretek: 10 kredit

 

 

Tantervi programunk

Az első két év alapképzésnek számít. Ennek célja, hogy hallgatóink magas szintű nyelvismeretet szerezzenek, amit a társalgási órák, a gyakorlati nyelvtan, a gazdasági nyelv, az üzleti levelezés, a kiejtés, a kultúratörténet tárgyak biztosítanak.

 

A differenciált szakismereti tárgyak keretében a hallgatók elmélyülhetnek az irodalomtudomány, a nyelvészet, a kulturológia, az országis­me­ret, az orosz nyelvi pragmatika, az idegenforgalom, a dokumentumszerkesztés, ügyintézés stb. ismereteiben.  A képzést orosz anyanyelvi területen végzett ingyenes tanulmányok egészítik ki.

 

A moszkvai részképzés ingyenes hathetes, állami ösztöndíjjal finanszírozott lehetőséget kínál az orosz nyelvismeret anyanyelvi környezetben való elmélyítésére a Puskin Intézet speciálisan külföldieknek összeállított oktatási és kulturális programjai keretében. A részképzésre a menettérti repülőjegyet és a moszkvai kollégiumi elhelyezést az Oktatási Minisztérium biztosítja.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyarország uniós csatlakozása ugrásszerűen megnövelte a fordítók és idegen nyelvi ügyintézők, valamint a tolmácsok iránti igényeket.

         Az északkeleti régió számára különösképpen fontos a külkapcsolatok tekintetében kedvező földrajzi helyzet kiaknázása. Az orosz nyelvi fordító, tolmács, valamint ügyintézői képzés beindításával elsősorban a régiónkban biztosítjuk az orosz nyelven kommunikálni tudó, nyelvileg és szakmailag egyaránt jól felkészült üzleti-gazdasági vállalkozásokban jártas szakemberek képzését. Az orosz szakirányú képzés a jövő piacképes választása!

Tudományos munka

 

Az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéken 8 főállású magyar oktató munkáját egy anyanyelvi orosz lektor segíti. Rendszeresen tartanak hallgatóinknak előadásokat meghívott szakemberek is mind Oroszországból, mind a világ többi részéből (Németország, Franciaország, Finnország, Olaszország, Izrael). Oktatóink folyamatos szakmai kapcsolatban állnak a nagy orosz nyelvi kutatóközpontokkal.

 

Az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék oktatógárdája igen magasan képzett. Tanáraink közel 60 könyvet publikáltak, több száz szakmai dolgozatot jelentettek meg, rendszeres résztvevői a hazai és külföldi tudományos konferenciáknak.

Kutatási területeink az alkalmazott nyelvészethez, azon belül az üzleti kommunikációhoz, a sajtónyelvhez, a kontrasztív nyelvészethez, a fordítástudományhoz és a kulturológiához kapcsolódnak.

 

 

Hallgatói élet a karon

 

            Hallgatóink a főiskola és a kar kínálta szórakozási és kulturálódási lehetőségek gazdag tárházából válogathatnak. Színjátszókör, énekkar, irodalmi és könnyűzenei klubok, újságok, rádióstúdió foglakozik a hallgatókkal. Az orosz tanszék kulturális rendezvényei szép alkalmak az orosz zene, a költészet, a festészet területén az ismeretek elmélyítésére. A tudományos diákkörök a szakmai munka kreatív megnyilatkozásainak színterei.

            Hívunk és várunk hallgatóink közé!

 

 

 

 

A Nyíregyházi Főiskola

Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékének elérhetőségei:

 

Csekéné dr. Jónás Erzsébet

tanszékvezető egyetemi tanár

 

Tel: (42) 599–468

E-mail: jonase@nyf.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

 

4400 Nyíregyháza

Sóstói út 31/b.

 

Tel.: (42) 599–400

Fax: (42) 402–485

http://www.nyf.hu

 

 


 

 

 


OROSZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK