Bevezetõ Intézetünkrõl Szabályzatok Munkatársak E-mail 
 
 
 
 
 
 
 

Hírek
Legfrissebb ajánlataink...

<ÚJ!> Tájékoztató a Pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés és vizsgáról

A Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézet pénzügyi szolgáltatás közvetítõi tevékenység gyakorlását lehetõvé tevõ képzést és vizsgát szervez 2012. december hónaptól.

>>>A részletekért kattintson ide…


Új akkreditált pedagógus-továbbképzések

A Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézete 2014 októberétõl folyamatosan indítja Az agresszió jelenségvilága, az iskolai agresszió kezelése címû 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést.

A program célja, hogy megismertesse a tanfolyam résztvevõit az iskolában elõforduló konfliktushelyzetekkel, a gyermekek egymással és tanáraikkal szembeni agressziójának lehetséges etiológiai, fejlõdés-lélektani, kulturális okaival.
A résztvevõk ismerkedjenek meg az iskolai agresszióban résztvevõk (áldozatok, támadók, agresszív áldozatok és szemlélõk) pszichés állapotával, bennük zajló folyamatokkal, az agresszió következményeivel. Ismerjék meg a média agresszió személyiségfejlõdésre gyakorolt hatásait. Tanulják meg a hétköznapi gyakorlatban is jól alkalmazható konfliktuskezelési, agressziókezelési és hatékony kommunikációs módokat. Ismerjék meg más országokban alkalmazott preventív lehetõségeket.
Strukturált feladatokkal, esetmegbeszéléssel fejlesszék a tudatos problémakezelésüket, hogy képesek legyenek az agresszív gyerekek problémájának kezelésére, a közösségbe való beillesztésükre.

>>> további részletekért kattinson ide...

A Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézete 2014 október hónaptól folyamatosan indítja a Gyermek- és serdülõkori devianciák pszichológiai és mozgásterápiás megközelítése címû 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést.

A program célja, A képzésben résztvevõ pedagógusok átfogó ismereteket szerezzenek a gyermek- és serdülõkori testi és pszichés fejlõdésrõl, annak zavarairól. A résztvevõk a kurzus végeztével megfelelõ tájékoztatást tudjanak adni a szülõknek, a nevelési és terápiás lehetõségekrõl. Olyan mozgásformák alkalmazását sajátítsák el, amelyek segítségével kedvezõen befolyásolható a testkép, önismeret, kapcsolatteremtési és stressztûrõ képesség.

>>> további részletekért kattinson ide...


A Partiumi Tudáscentrum Szolgáltató Központ
képzési kínálata a 2014/2015-ös tanévre:

Felsoktatási szakképzések

  • Gazdálkodási és menedzsment

Akkreditált felnõttképzési programok

  • Szervezetalapú vezetõképzési program (90 óra)
  • Vállalkozási szakértõi képzés (100 óra)
  • Európai Uniós szakértõi multiplikátor képzés (120 óra)

További részletekért kattintson ide...


.......

 
  Nyíregyházi FõiskolaEMMI Nyíregyháza Megyei Jogú Város FreeStat KTI
 
Felelõs kiadó: Késmárki Krisztina Intézetigazgató - Kiadja a Képzési és Továbbképzési Intézet - Presented by Training and Further Training Center, College of Nyíregyháza - Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi Fõiskola, Sóstói út 31/b, Fõépület (B épület) 1. emelet 176/B szoba Telefon/fax: 00 36 / 42 440-130 és 00 36 / 599-400, 2594 illetve 2803, illetve 2622-es mellékek,
Infovonal: 00 36 / 42 599-421 - Internet: http:/zeus.nyf.hu/~kepzesi E-mail: kepzesi@nyf.hu