Bevezetõ Intézetünkrõl Szabályzatok Munkatársak E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagógus-továbbképzés

Az agresszió jelenségvilága, az iskolai agresszió kezelése / pedagógus-továbbképzés

A Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézete Az agresszió jelenségvilága, az iskolai agresszió kezelése címû 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést indítja.

A program célja, hogy megismertesse a tanfolyam résztvevõit az iskolában elõforduló konfliktushelyzetekkel, a gyermekek egymással és tanáraikkal szembeni agressziójának lehetséges etiológiai, fejlõdés-lélektani, kulturális okaival.
A résztvevõk ismerkedjenek meg az iskolai agresszióban résztvevõk (áldozatok, támadók, agresszív áldozatok és szemlélõk) pszichés állapotával, bennük zajló folyamatokkal, az agresszió következményeivel. Ismerjék meg a média agresszió személyiségfejlõdésre gyakorolt hatásait. Tanulják meg a hétköznapi gyakorlatban is jól alkalmazható konfliktuskezelési, agressziókezelési és hatékony kommunikációs módokat. Ismerjék meg más országokban alkalmazott preventív lehetõségeket.
Strukturált feladatokkal, esetmegbeszéléssel fejlesszék a tudatos problémakezelésüket, hogy képesek legyenek az agresszív gyerekek problémájának kezelésére, a közösségbe való beillesztésükre.

Indítási engedély száma: 82/24/2012
A program szakmai irányítója: Vassné dr Figula Erika, PKK dékán, fõiskolai tanár

A továbbképzés ajánlott közoktatási, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai, tanítói, szociálpedagógusai, pszichológusai részére

A továbbképzés teljesítésének követelménye: esettanulmány készítése + záró-teszt
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Fõiskola által kibocsátott tanúsítvány.

Részvételi díj: 50 000 Ft +10% regisztrációs díj
Csoportindítás feltétele: megfelelõ számú jelentkezõ.

Kérem, szíveskedjék a képzési, továbbképzési lehetõségrõl kollégáit tájékoztatni.
A jelentkezésrõl, valamint a képzésekkel kapcsolatos bõvebb információkról munkatársunknál, Élesné Asztalos Zsuzsánál érdeklõdhetnek (42/599-421).
Amennyiben a kurzuson az Ön kollégája részt kíván venni, kérjük, a mellékelt jelentkezési lapon szíveskedjék azt intézetünknek jelezni.

A jelentkezés folyamatos! Megfelelõ csoportlétszám esetén indulnak a kurzusok.

(A jelentkezési lap a elesne@nyf.hu e-mail címre elektronikusan is beküldhetõ, és a diploma fénymásolat az elsõ konzultáción beadható).

Jelentkezési lap innen letölthetõ (kattintson ide) (word formátum)

 

 

 
  Nyíregyházi FõiskolaOktatási Minisztérium Nyíregyháza Megyei Jogú Város FreeStat KTI
Felelõs kiadó: dr. Jeney István Intézetvezetõ - Szerkesztõ: Béres Tamás - Kiadja a Képzési és Továbbképzési Intézet - Presented by Training and Further Training Center, College of Nyíregyháza - Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi Fõiskola, Sóstói út 31/b, Fõépület földszint 1. szoba / HIK 136/B, 137/B, 138/B - Telefon/fax: 00 36 / 42 440-130 és 00 36 / 599-400 2523, 2524, 2525 mellék, illetve 00 36 / 42 599-421 - Internet: http://www.nyf.hu/~kepzesi E-mail: kepzesi@nyf.hu