Bevezetõ Intézetünkrõl Szabályzatok Munkatársak E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagógus-továbbképzés

Gyermek- és serdülõkori devianciák pszichológiai és mozgásterápiás megközelítése / pedagógus-továbbképzés

A Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézete a Gyermek- és serdülõkori devianciák pszichológiai és mozgásterápiás megközelítése címû 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést indítja.

A program célja, A képzésben résztvevõ pedagógusok átfogó ismereteket szerezzenek a gyermek- és serdülõkori testi és pszichés fejlõdésrõl, annak zavarairól. A résztvevõk a kurzus végeztével megfelelõ tájékoztatást tudjanak adni a szülõknek, a nevelési és terápiás lehetõségekrõl. Olyan mozgásformák alkalmazását sajátítsák el, amelyek segítségével kedvezõen befolyásolható a testkép, önismeret, kapcsolatteremtési és stressztûrõ képesség.

Indítási engedély száma: 82/179/2012
A program szakmai irányítója: Vassné dr Figula Erika, PKK dékán, fõiskolai tanár és Rácz Judit, gyógytornász. A kurzus gyógypedagógus és gyermekpszichiáter közremûködésével valósul meg.

A továbbképzés ajánlott óvodapedagógusok, tanítók és általános iskolai és középiskolai tanárok részére.
A képzés lebonyolítása: a konzultációk idõbeosztása: 3 x 8 + 1x 6 óra, 9.00 órai kezdéssel
A továbbképzés teljesítésének követelménye: írásbeli vizsga, záródolgozat
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Fõiskola által kibocsátott tanúsítvány.
Részvételi díj: 32 000 Ft + 10% regisztrációs díj / fõ
A képzéssel kapcsolatos részletes információt Élesné Asztalos Zsuzsannától, a 42 599 421-es telefonon kérhetnek az érdeklõdõk.


Amennyiben a kurzuson az Ön kollégája részt kíván venni, kérjük, a mellékelt jelentkezési
lapon szíveskedjék azt intézetünknek jelezni

A jelentkezés folyamatos! Megfelelõ csoportlétszám esetén indulnak a kurzusok.

(A jelentkezési lap a kesmarki@nyf.hu e-mail címre elektronikusan is beküldhetõ, és a diploma fénymásolat az elsõ konzultáción beadható).

Jelentkezési lap innen letölthetõ (kattintson ide) (word formátum)

 

 

 
  Nyíregyházi FõiskolaOktatási Minisztérium Nyíregyháza Megyei Jogú Város FreeStat KTI
Felelõs kiadó: dr. Jeney István Intézetvezetõ - Szerkesztõ: Béres Tamás - Kiadja a Képzési és Továbbképzési Intézet - Presented by Training and Further Training Center, College of Nyíregyháza - Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi Fõiskola, Sóstói út 31/b, Fõépület földszint 1. szoba / HIK 136/B, 137/B, 138/B - Telefon/fax: 00 36 / 42 440-130 és 00 36 / 599-400 2523, 2524, 2525 mellék, illetve 00 36 / 42 599-421 - Internet: http://www.nyf.hu/~kepzesi E-mail: kepzesi@nyf.hu