Kovács Zoltán honlapja

in English


Végzettségem szerint okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár vagyok. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) szereztem doktori fokozatot 1988-ban "sub auspiciis" kitüntetéssel, majd kandidátusi fokozatot 1994-ben differenciálgeometriából, ami jelenleg is tudományos érdeklődésem középpontjában áll. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára és a Debreceni Egyetem másodállású egyetemi docense vagyok. Oktatási tevékenységem: klasszikus, nemeuklidészi és differenciálgeometria, lineáris algebra, szerkesztéselmélet, számítógépes geometria, komputeralgebrai rendszerek, matematika szakmódszertan. Hobbi: zene.

C.V.A 2018-2019-as tanév 1. félévében oktatott tantárgyak

Nyíregyházi  Egyetem

MTO1111 Problémamegoldó szeminárium
MTO1117 Geometria II
MTO8001 Szakmódszertan I
MTO8003 Szakmódszertan III
MTO9101/9201 Követő szeminárium

MTO1122L, MMT1102L A technológia és a multimédia felhasználása a matematika tanításában

MTO1111L, MMT1101L Problémamegoldó szeminárium
MTO1117L Geometria II
MTM4000(L) Szakképzettségi zárószigorlat
MTM0013L, Blokkszeminárium


Debreceni Egyetem

TMBE0303, Geometria 2.
TMOG0507, Középiskolai versenyfeladatok
 


Korábban oktatott tantárgyak

Letölthető oktatási segédanyagok

Lineáris algebra I pdf fájl

Lineáris algebra II pdf fájl PostScript fájl

Projektív geometria pdf fájl PostScript fájl

Konvex geometria pdf fájl PostScript fájl

Geometriai szerkesztések pdf fájl PostScript fájl

LaTeX segédanyag pdf fájl

Darvasi-Kovács-Schwarcz: Síkgeometriai feladatgyűjtemény djvu fájl pdf fájl

Kovács-Schwarcz: Projektív geometriai feladatok djvu fájl

Geometria II előadáskövető jegyzet pdf fájlLektorált tananyagokCikkek


Az Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (AMAPN) a Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete elektronikus folyóirata, melyet dr. Gát György barátommal szerkesztünk.


Elérhetőség


Személyes

Egy másik kép: Bozó Melinda 2002-ben végzett nyíregyházi hallgatóm (matematika-rajz) karikatúrája.

Egy másik kép: A Júliai-Alpokban (2006)


Futások