Kovács Zoltán honlapja

in English


Végzettségem szerint okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár vagyok. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) szereztem doktori fokozatot 1988-ban "sub auspiciis" kitüntetéssel, majd kandidátusi fokozatot 1994-ben differenciálgeometriából, ami jelenleg is tudományos érdeklődésem középpontjában áll. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára és a Debreceni Egyetem másodállású egyetemi docense vagyok. Oktatási tevékenységem: klasszikus, nemeuklidészi és differenciálgeometria, lineáris algebra, szerkesztéselmélet, számítógépes geometria, komputeralgebrai rendszerek, matematika szakmódszertan. Hobbi: zene.

C.V.A 2017-2018-as tanév 2. félévében oktatott tantárgyak

Nyíregyházi  Egyetem

MTO1104, PMB1104 Lineáris algebra tételsor
MTO8002 Szakmódszertan II
MTO8004 Szakmódszertan IV
MTO1122, INO1206 A technológia felhasználása az oktatásban
MTO9201, MTO9101 Követő szeminárium

MTO8003L Szakmódszertan III
MTO8004L Szakmódszertan IV
 
MTO1122L A technológia és a multimédia felhasználása a matematika tanításában
MTO1111L Problémamegoldó szeminárium
MTM4000(L) Szakképzettségi zárószigorlat
MTM0013L, Blokkszeminárium

Debreceni Egyetem


TTMBE0302, TMBE0303 Geometria 2
tételsor szóbeli vizsgára
TMOE0306L, TMOG0306L Geometria 2
tételsor szóbeli vizsgáraKorábban oktatott tantárgyak

Letölthető oktatási segédanyagok

Lineáris algebra I pdf fájl

Lineáris algebra II pdf fájl PostScript fájl

Projektív geometria pdf fájl PostScript fájl

Konvex geometria pdf fájl PostScript fájl

Geometriai szerkesztések pdf fájl PostScript fájl

LaTeX segédanyag pdf fájl

Darvasi-Kovács-Schwarcz: Síkgeometriai feladatgyűjtemény djvu fájl pdf fájl

Kovács-Schwarcz: Projektív geometriai feladatok djvu fájl

Geometria II előadáskövető jegyzet pdf fájlLektorált tananyagokCikkek


Az Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (AMAPN) a Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete elektronikus folyóirata, melyet dr. Gát György barátommal szerkesztünk.


Elérhetőség


Személyes

Egy másik kép: Bozó Melinda 2002-ben végzett nyíregyházi hallgatóm (matematika-rajz) karikatúrája.

Egy másik kép: A Júliai-Alpokban (2006)

Fotók: 

Futás


Elkövetkező események


CADGME

CME

ProMath


Wizz Air félmaraton