Kovács Zoltán honlapja

in English


Végzettségem szerint okleveles matematika-fizika szakos középiskolai tanár vagyok. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) szereztem doktori fokozatot 1988-ban "sub auspiciis" kitüntetéssel, majd kandidátusi fokozatot 1994-ben differenciálgeometriából, ami jelenleg is tudományos érdeklődésem középpontjában áll. Jelenleg a Nyíregyházi Főiskola főiskolai tanára és a Debreceni Egyetem másodállású egyetemi docense vagyok. Oktatási tevékenységem: klasszikus, nemeuklidészi és differenciálgeometria, lineáris algebra, szerkesztéselmélet, számítógépes geometria, komputeralgebrai rendszerek. Hobbi: zene.

C.V.A 2014-2015-ös tanév 2. félévében oktatott tantárgyak

Nyíregyházi Főiskola:
MTO1104 Lineáris algebra előadás
MTO1105 Lineáris algebra gyakorlat

MTM1007L A technológia felhasználása a matematika tanításában
PMB1104L Lineáris algebra: PMB1104L

Blokkszeminárium, portfóliókészítés, összefüggő gyakorlat

MTM4000(L), Szakképzettségi zárószigorlat

Milyen tárgyat kell felvennem matematikatanár mesterszakon?

Debreceni Egyetem:

TMBG0306, Komputergeometria

Korábban oktatott tantárgyak

Letölthető oktatási segédanyagok

Lineáris algebra I pdf fájl

Lineáris algebra II pdf fájl PostScript fájl

Projektív geometria pdf fájl PostScript fájl

Konvex geometria pdf fájl PostScript fájl

Geometriai szerkesztések pdf fájl PostScript fájl

LaTeX segédanyag pdf fájl

Darvasi-Kovács-Schwarcz: Síkgeometriai feladatgyűjtemény djvu fájl pdf fájl

Kovács-Schwarcz: Projektív geometriai feladatok djvu fájl


Lektorált tananyagokCikkek


Az Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (AMAPN) a Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete elektronikus folyóirata, melyet dr. habil. Gát György barátommal szerkesztünk.


Elérhetőség


Személyes

Egy másik kép: Bozó Melinda 2002-ben végzett nyíregyházi hallgatóm (matematika-rajz) karikatúrája.

Egy másik kép: A Júliai-Alpokban (2006)

Fotók: Picasa webalbum

Futás

Zene

Vándorlás