Finnugrisztika I. — Finnugor népek és nyelvek

MAB1030

 

Tételek

az I. évfolyam magyar szakos hallgatói részére

(nappali és levelező tagozat)

 

 

1. A finnugor (uráli) nyelvcsalád ismertetése.

2. A finnugor nyelvek kutatása.

3. Az uráli nyelvek családfája.

4. A balti-finn ág története.

5. Finn nép és kultúra.

6. Észt nép és kultúra.

7. Lappok.

8. A kis balti-finn népek.

9. A volgai-finn ág története.

10. Cseremisz nép és kultúra.

11. Mordvin nép és kultúra.

12. A permi-ág története.

13. Votják nép és kultúra.

14. Zürjén nép és kultúra.

15. Az ugor ág története.

16. Vogulok és osztjákok.

17. A szamojéd ág története.

18. Szamojéd nyelvek és népek.

 

 

 

 

                                                                                                Dr. Sebestyén Zsolt

                                                                                                 főiskolai adjunktus