Iskolaigazgatók és idegennyelv-tanárok figyelmébe!
 
Az Idegennyelv-tanárok Regionális Egyesülete, a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézete és a Forum Deutsch egyesület a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával konferenciát szervez
"Idegennyelv-oktatásunk jövôje 2." - "Minôség a nyelvoktatásban" címmel.
A konferencia idôpontja: 2000. január 21-22.
Helyszíne: Miskolci Egyetem A/6-os épület
A konferencia tervezett programja:                                                            Jelentkezési lap

január 21. péntek
 
 
14.00 - 14.45 
14.45 - 15.30 

16.00 - 17.30 
 
 

17.30 - 19.00 
19.00 
 
 

január 22. szombat 
 

09.00 - 10.30 
10.45 - 11.30 
11.45 - 12.30 
 

12.30 - 13.00

Megnyitó 
Plenáris ülés: a minôség fogalma; a minôségbiztosítás eszközei és rendszere 
Szekció ülések: 
- A tananyag (tankönyvek) problémája 
- Vizsgáztatás - vizsgák (nyelvvizsga, érettségi vizsga, stb.) 
- Tanártovábbképzés 
Tankönyvbörze, oktatási, kulturális rendezvények 
Állófogadás 
 
 
 
 
 

Szekció ülések folytatása 
Tankönyvbemutatók 
Plenáris ülés: a szekciók munkájának bemutatása, értékelése, szakmai ajánlások kidolgozása és elfogadása az oktatási kormányzat felé 
IRE-közgyûlés