A számítástechnika tanítása II.

ST9312 gyakorlat

 

 

Követelmények:

 

                 1.        3 hospitálás és elemzése;
(Az elemzéseket lapon kell beadni.)

                 2.        A mikrotanítás óravázlata;
(Beadandó nyomtatásban, a mikrotanítás időpontja előtt 2 héttel!)

                 3.        Mikrotanítás és elemzése.

 

Az óravázlat, a mikrotanítás és az elemzések alapján kapnak 1 db. érdemjegyet, amely a kollokvium eredményének egyik összetevője lesz.

 

Hiányzások: 3-nál több hiányzás esetén a hallgató nem kaphat gyakorlati jegyet.

 

SEGÉDANYAGOK:

 

Óraelemzési szempontok: itt

Zárótanítások értékelésének szempontjai: itt.

Óravázlat „fejléc” minta: itt.

Óravázlat-minta: itt.

Feladatlap-minta: itt

Comenius Logo-hoz: itt

 

Ajánlott irodalom:

 

Módszertan jegyzet

 

Ajánlott Weboldalak:

 

NAT 2003

www.om.hu

 

Kerettantervek, tankönyvek, tanári segédanyagok:

www.mozaik.info.hu

www.pedellus.hu

www.ntk.hu

www.muszakikiado.hu

www.apc-studio.hu

www.apaczai.hu

www.kossuth.hu

www.kiskapu.hu

www.nettankonyv.hu

www.movelex.hu

 

 

2007. február 06.

                                                                                                   S. Görömbei Cecília

                                                                                                       sitkune@nyf.hu