AKCIO RIPARIA

Országos megfigyelõ hálózat a partifecskék védelmére

1998

 A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 36. számú Nyíregyházi Helyi Csoportja, a Tisza magyar szakaszán és a Felsõ-Tisza mentén 1983 óta végzett partifecske kutatási és védelmi programjának tapasztalatai alapján országos partifecske megfigyelõhálózat kiépítését kezdi meg AKCIO RIPARIA névvel a KKA (3203) támogatásával, amelyhez segítségül hív mindenkit aki Európa legkisebb fecskéjének védelméhez hozzá tud járulni !

Cél:

Az ország minél nagyobb területére kiterjedõen a partifecskék fészkelõtelepeinek és a fészkelésükre alkalmas természetes (vizek mentén kialakuló szakadófalak) és mesterséges (homok-, kavicsbányák, árkok, gödrök) partfalak feltérképezése és rendszeres ellenõrzése, az illegális pusztítások megakadályozása.

1998-as sajátságok:

Az 1998 július eleji tiszamenti felmérési adatok alapján, jelentõs állománycsökkenés történt a hazai fészkelõállományban ! Az 1997 évi állomány 50-70% -kal való csökkenése valószínûsíthetõ és a Tisza mentén fészkelõ állomány (27 ezer pár 1997-ban) esetében, amely a teljes hazai állomány 20-50%-át adja, a nyári árvízek miatt a teljes elsõ fészekalj megsemmisült !

A felmérés során ezért nemcsak az 1998-ban lakott partfalak, hanem a partifecskék számára alkalmas, de 1998-ban nem lakott partfalak felmérése is fontos, hisz az állomány jelentõs csökkenése miatt az idén e partfalak üresen maradhattak. A hatékony védelmi munkák érdekében fontos, hogy tudjuk hol és mekkora potenciális fészkelõhelyek állnak rendelkezésre.

Nagyon fontos, hogy a felmérés során ne csak azt jegyezzük fel, hogy hol volt telep és partfal, hanem azt is, hogy hol nem volt, pedig jártunk ott ! Ezen adatokat az MME Ritka és Telepesen Fészkelõ Madarak Monitoringja (RTM) által ajánlott módon az e program keretében alkalmazott Területfelmérõlapon adhatjuk meg úgy, hogy az MME Monitoring Központja (Nyíregyháza, Pf. 286, 4401) által biztosított 1:100 000 léptékû térképeken lévõ 2.5*2.5 km-es UTM kvadrátok alapján jelezzük, hogy mely 2.5*2.5 km-es kvadrátban végeztünk felmérést és abban volt-e vagy sem partifecske telep, fészkelõ hely.

Az AKCIO RIPARIA program keretében kialakított Fészkelõhely és Telep Adatlap, INTERNET-rõl letölthetõ, nyomtatvány adja meg a felmérendõ adatokat és ezen lapokon lehet beküldeni az adatokat a program szervezõinek az alábbi címre:

AKCIO RIPARIA
MME 36.sz. Nyíregyházi H.Cs.
 

A fenti címen lehet a felméréssel kapcsolatosan bármilyen további információt, segítséget kérni.

A program legfrissebb hírei a Partifecske Hírekben INTERNET címen olvashatóak, a szükséges nyomtatványok ezen címrõl letölthetõek.

Dr. Szép Tibor

1998.07.15.