Tovább tart a partifecske országos állományának csökkenése, amely nagysága az 1999-es kezdeti állapothoz képest 2004-re több, mint 50%-kal csökkent !

1. ábra. A partifecske állomány változása Magyarországon 1999-2004 során a felmért területeken becsült (TRIM inputed) egyedszám alapján.

 

 

 

Szignifikáns csökkenő trend, az eltelt 6 év alatt felére csökkent az állomány.

Ezen vizsgálatunkban csak azon UTM négyzeteket vettük figyelembe (463 db UTM négyzet), amelyben volt partifecske fészkelés és legalább egy évben fel volt mérve 1999 és 2004 során (2004-ben csak a Tisza magyar szakaszán végzett felmérések adatait használtuk fel).

1999-2004 között a kialakított és működtetett megfigyelő-hálózat 3642 db UTM négyzetet, 22762 km2 területet mért fel, amely az ország területének 24.2%-át teszi ki!

A felmérések az ország ismert legjelentősebb partifecske élőhelyeinek nagy részére kiterjednek (pl. Tisza teljes magyar szakasza, Komárom-Esztergom megye).

Az állomány nagyságának változását a nemzetközi gyakorlatban használt TRIM programcsomaggal elemeztük, amely vizsgálat statisztikailag szignifikáns csökkenő (P<0.05) trendet mutatott a kialakított országos megfigyelő-hálózatban résztvevők által felmért 2.5*2.5 km-es UTM kvadrátok alapján.

Dr. Szép Tibor 2005-04-21