MME Riparia Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 36. sz. Nyíregyházi Helyi Csoport keretében tevékenykedik

Tevékenysége, Célkitűzések, Monitoring, Résztvevők, Problémák, Elérhetőség

Tevékenysége

A Tisza felső szakasza és a körzetében lévő területek egyike az ország természeti értékekben leggazdagabb, ugyanakkor legfeltáratlanabb részeinek. Ebben a régióban kezdtük meg 1986-ban a tiszai partifecske állomány felmérését, amely munka során Európa egyik legnagyobb természetes fészkelő élőhelyén, a Tisza partfalaiban, valamint a folyómenti homokbányákban élő állományát tártuk fel és monitorizáljuk. A kutatócsoport munkája keretében a világ egyik leghosszabb távú (long-term) integrált monitoring kutatása folyik, amely egy hosszútávon vonuló, rovarevő madárfaj jelentős állományán (15-35 ezer pár) a fészkelő állomány főbb jellemzőit (populáció és fészkelőhely nagyság, eloszlás, túlélési ráta, szaporodási ráta, diszperzió, biometriai jellemzők) vizsgálja. A kutatócsoport az általa, nemzetközi együttműködésben kialakított új módszerek segítségével (NDVI műholdképek vs. túlélési ráta) feltárta a vizsgált partifecske állomány potenciális telelő területeit Kelet-Afrikában, amely területek azonosítása jelentős feladat a következő évek során. A kutatási eredményeket a nemzetközi és hazai szakmai fórumok ismerik és elismerik, amelyet bizonyít a különböző alapkutatási pályázatokon való eredményes részvétel (OTKA) a kezdetektől, a nagyszámú tudományos publikáció a nemzetközi és hazai szaklapokban, tudományos fórumokon, valamint a nemzetközi tudományos kooperáció kutatókkal (Franciaország, Nagy-Británnia, USA, Ausztria, Dél-Afrika), valamint hazai és külföldi PhD és MsC hallgatók terepi kutatási munkájának befogadása. A kutatócsoport a kezdetektől fogva az MME tagjainak aktív részvételével folyik, amely nélkül a nemzetközileg elismert munka nem fejlődhetett volna. A csoport munkájában résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók és kutatók sikeresen vettek és vesznek részt hazai (TDK) és nemzetközi tudományos fórumokon és napjainkra többen aktív részesei a hazai tudományos és természetvédelmi munkának és aktív részesei az MME monitoring tevékenységének. Az Ökológiai Kutatócsoport aktívan vesz részt a Felső-Tisza természeti értékeinek feltárását és védelmét megalapozó kutatásban, amit jelez a 2000 évi Cián- és nehézfémszennyezés kapcsán végzett feltáró munka, valamint az ártéri erdők állapotának monitoringjával kapcsolatos 1991 óta végzett munka. A kutatócsoport közel két évtizedes munkája során létrehozta és működteti azt a terepi kutatási infrastruktúrát (Madárvárta Szabolcs községben, motorcsónakok, terepjáró gépkocsi, terepi felszerelések) és számítógépes adat és videóelemzési infrastruktúrát, amely egyrészt biztosítja a hosszútávú kutatás feltételeit, másrészt lehetőséget ad az MME keretében folyó monitoring adatgyűjtés fejlesztésére, az adatok elemzésére és publikációjára, valamint a hazai és az adott régióban a terepi ökológiai kutatásokkal kapcsolatos képzéshez.

Célkitűzések

Az 1986 óta folyó, hosszútávú integrált monitoring kutatás biztosítása, a szükséges infrastruktúra fenntartása és fejlesztése. Az Ökológiai Kutatócsoport hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségeinek biztosítása, a munkába önkéntesen bekapcsolódó MME tagok képzésének elősegítése, az MME monitoring tevékenysége számára a szükséges tudományos elemzési és publikációs háttér biztosítása. A partifecske országos védelmének elősegítése. A feltárt kelet-afrikai telelő terület azonosítása tudományos expedíció keretében.

Monitoring

A projekt közvetlenül biztosítja más kiegészítő projektekkel a Tisza mentén fészkelő partifecske és jégmadár állomány monitoringját. Pontos adatokkal szolgál a vizsgált régióban a gyurgyalag és más telepesen fészkelő, valamint ritka fészkelő faj állományáról. A kutatócsoport közvetlenül vesz részt az MME monitoring központ adatainak (MMM, RTM) tudományos elemzésében és publikációjában.

Résztvevők

Tudományos kutatás iránt érdeklődő MME tagtársak, egyetemi és főiskolai hallgatók, magyar, határontúli magyar és külföldi PhD hallgatók, hazai és nemzetközi tudományos élet  

Problémák, segítség kérés a munkával kapcsolatban

A kutatócsoport által használt (terepbejárás, motorcsónakok és terepi eszközök szállítása) 13 éves Lada Niva terepjáró műszaki állapotának szinten tartása egyre jelentősebb költségeket igényel és a meghibásodások veszélyeztetik a terepi munkát. Szükséges volna a gépkocsi cseréjére, azonban tudományos pályázati források nem támogatják a gépkocsi vásárlását, így csak a kutatócsoport munkáját támogató adományok adhatnak lehetőséget a szükséges cseréhez, amelyhez segítséget kérünk. Nagy kihívás a kutatócsoport által feltárt partifecske telelő területek azonosítása Kelet-Afrikában egy expedíció keretében. 2002-ben egy filmforgatás kapcsán Kenyában előzetes terepi vizsgálatokat végeztünk, amely egyrészt megerősítette a részletes terepi munka szükségességét, másrészt módot adott a szükséges együttműkődés kialakítására a Nairobi Muzeum munkatársaival amely alapot adhat egy sikeres expedíció lebonyolítására. Az expedíció szükséges költségeihez támogatók adományára van szükség.

A jövőben nagyon hasznos volna ha támogatókat találnánk a kutatási munkába aktívan bekapcsolódó, terepidőszakban folyamatosan közreműködő fiatalok számára kisebb összegű ösztöndíj biztosítására, amely lehetőséget teremtene a tehetséges fiataloknak a kutatómunka jobb megismerésére, a módszerek és gyakorlat elsajátítására, a hatékony képzésre.

Elérhetőségeink:

E-mail: partifecske@freemail.hu

http://zeus.nyf.hu/partifecske

Mobil: +36 30 9655 836

Fax: 42 443 544

Dr. Szép Tibor 2005-04-25