Természetes fészkelőhelyek (folyók partfalai) védelme

- A folyók természetes szakadófalainak megőrzése elsőrendű jelentőségű, mert ezeken a helyeken a legnagyobb a szaporodási siker és jelenleg itt a legkisebb a veszélye a közvetlen emberi pusztító tevékenységnek. Napjainkban a folyók szabályozása és partvédelmi kezelése nyomán csak igen kevés helyen (Felső-Tisza, Alsó-Tisza, Dráva,...stb.) léteznek még természetes szakadópartok, amelyek megőrzése, esetleges újabbak kialakulása kulcsfontosságú a partifecske és más fenyegetett helyzetű állatfaj (pl. tiszavirág) és élőhely (pl. a kiterjedt természetes árteri puhafa ligetek) védelme szempontjából.

Törekedni kell arra, hogy a folyók kanyarulataiban működő természetes romboló (szakadófalakat létrehozó) és építő ( homokos padokat és a természetes szukcesszió révén ártéri ligeterdőket kialakító) folyamatok minél több szakaszon működhessenek, amennyiben azok közvetlenül nem fenyegetik az árvízvédelmi gátat. Az évente leomló szakadófalak parazitáktól mentes, táplálékban gazdag fészkelőhelyet biztosítanak a partifecskék számára.

Partvédelmi munkákat csak a gátakat közvetlenül fenyegető partfalaknál végezzenek!

A partvédelmi munkák eredményeképpen megszűnik a partfalak rendszeres megújulása, amely a partfalak fészkelésre alkalmatlanságát, a fészkelő állomány elvándorlását, sok esetben csökkenését eredményezik.

- Folyók természetes szakadófalainál lévő telepeken az emberi zavarás, horgászat mérséklése!

Az utóbbi években mind több tiszai telepen növekszik a horgászok zavarása és sok esetben pusztítása!

- A partifecske telepek alatt, felett és két oldaluk 5m-es sávjában meg kell akadályozni a horgászást május 1. és július 31. között. A horgászok sokszor több órás jelenléte a kotlás során a tojások kihűlését, fiókaetetés időszakában a fiókák éhezését és pusztulását okozza.

- Meg kell akadályozni, hogy a fészkelésre alkalmas partfalakon lejárókat ássanak ki, amely révén a fészkelőhely rombolása mellett sok esetben fészkeket is megsemmisítenek.

- Tájékoztasson bennünket ha ilyen természetes élőhelyen lévő partifecske telepet talál a Fészkelőtelep Adatlap alapján, illetve értesítse a területileg illetékes természetvédelmi hatóságot, amennyiben természetvédelmi károkozást észlel.

Dr.Szép Tibor 2005-04-25