LECTURES:

 1. Fogás-visszafogás módszerek alkalmazása madárgyűrűzési adatokra. Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986. (Using the Capture-Recapture Methods for Bird Ringing Data. 2nd Scientific Conference of the Hungarian Ornithological Society, Szeged,1986)
 2. Meterológiai radar alkalmazása a madárvonulás vizsgálatában Kelet-Magyarországon. Madártani Kutatások a Hortobágyon Szimpózium, Debrecen, 1986. (Using Meteorological Radar for Investigation of the Bird Migration in East Hungary. Symposium of the Orinthological Research in the Hortobágy National Park, Debrecen, 1986)
 3. A Comparison of four Capture-Recapture Methods Applied to a Population of Sand Martin (Riparia riparia). International Bird Census Committee / European Ornithological Atlas Committee Conference, Helsinki, 1987.
 4. Madárgyűrűzési adatok számítógépes adatbankja (Computerised Data Bank of the Hungarian Bird Ringing). Ållattani Szakosztály 787. ülés, Budapest, 1988.
 5. Túlélési ráták becslése partifecske (Riparia riparia) gyűrűzési-visszafogási adataiból. I. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest, 1988. (Estimation of the Sand Martin Survival Rates from Capture-Recapture Data. 1st Hungarian Ecological Congress, Budapest, 1988)
 6. Estimation of Abundance and Survival Rate from Capture - Recapture Data of Sand Martin (Riparia riparia) Ringing. EURING/MEG Technical Meeting, Sempach (Switzerland), 1989.
 7. Monitoring Sand Martin (Riparia riparia) Populations Based on Abundance and Survival Parameters. International Bird Census Committee / European Ornithological Atlas Committee Conference, Prague, 1989.
 8. The Present and the Historical Situation of the Corncrakes in Hungary. Wachtelkönig-Workshop, Münich, 1989.
 9. A Computer Simulation for Testing the Information Center Hypothesis. III. International Conference of Behavioural Ecology, Uppsala, 1990. (Zoltán Barta and Tibor Szép)
 10. The Role of the Information Transfer in Different Food Patterns. (Zoltán Barta and Tibor Szép) 3th Scientific Conference of the Hungarian Ornithological Society, Szombathely,1991.
 11. Táplálkozási szinkronitás vizsgálata partifecske (Riparia riparia) telepen. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület III. Tudományos Ülése, Szombathely, 1991. (Tibor Szép and Zoltán Barta) (Investigation of Synchronity on the Foraging of Sand Martin Colony. 3th Scientific Conference of the Hungarian Ornithological Society, Szombathely,1991)
 12. Partifecske (Riparia riparia) populáció egyedszámának és túlélési valószínűségének monitoringja a Felső-Tiszán. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület III. Tudományos Ülése, Szombathely, 1991. (Monitoring of the Population Size and Survival Rate of the Sand Martin in the Upper Tisza. 3th Scientific Conference of the Hungarian Ornithological Society, Szombathely,1991)
 13. Meteorológiai radar alkalmazása a vonuláskutatásban Kelet-Magyarországon. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület III. Tudományos Ülése, Szombathely, 1991. (Using Meteorological Radar in the Research of the Bird Migration in East Hungary. 3th Scientific Conference of the Hungarian Ornithological Society, Szombathely, 1991)
 14. Population Changes and Tendencies in the Hungarian White Stork Populations. International White Stork Symposium, Nyíregyháza, 1991.
 15. Data on White Stork Migration and Ringing in Hungary. International White Stork Symposium, Nyíregyháza, 1991.
 16. Sand Martin (Riparia riparia) Survival Rate Monitoring in Hungary. EURING 92 Technical Workshop: The use of Marked Individuals in the Study of Bird Population Dynamics: Models, Methods and Software, Montpellier, 1992.
 17. Monitoring the Size, Distribution and Survival of Sand Martin (Riparia riparia) Breeding Population in Hungary. BIRD NUMBERS 1992, 12th International Conference of IBCC and EOAC, Noordwijkerhout (Netherland), 1992.
 18. A felső-tiszai partifecske-állomány jelentősége a (lokális, regionális és globális) környezeti változások biomonitoringjában. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének I. Tudományos Ülése, Nyíregyháza, 1992. (The Importance of the Sand Martin Population of the Upper Tisza in the Biomonitoring of Environmental Changes (Local, Regional, Global). 1st Conference of the Scientific Committie of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Nyíregyháza, 1992)
 19. Tiszai partifecske populáció monitoringja: Globális hatások elemzésének és a populációs változások előrejelzésének új lehetőségei . XXIII. Tiszakutató Ankét, Szeged, 1992. (Monitoring of Sand Martin population along the River Tisza: New possibilities in analysing of global effects and forecast of population changes. XXIII. Symposia of the River Tisza Researches, Szeged, 1992)
 20. Telepes fészkelés evolúciós és ökológiai tényezôi. VI. Magyar Etológiai Konferencia, Visegrád, 1992. (Tibor Szép and Zoltán Barta) (Evolutionary and Ecological effects on the Colonial Breeding. VI. Hungarian Ethological Conference, Visegrád, 1992)
 21. Kabasólyom általi fenyegetettség mértéke partifecske telepen. VI. Magyar Etológiai Konferencia, Visegrád, 1992. (Zoltán Barta and Tibor Szép) (Threatens by Hobby in the Sand Martin Colony. VI. Hungarian Ethological Conference, Visegrád, 1992)
 22. Feeding Synchrony at Sand Martin Colonies: Can We Exclude the Information Centre Hypothesis ?. XXIII. International Ethological Conference. (Tibor Szép and Zoltán Barta) Torremolinos 1993, Spain.
 23. Az afrikai időjárás szerepe a partifecske fészkelőállomány változásában. "100 éves a szervezett magyar tudományos madártan" az MBT, ELTE, KLTE, MME és MTM tudományos ülése, Budapest, 1993. (The Role of the African Weather in the Change of the Breeding Population. Scientifice Conference for the 100 Year Anniversary of the Hungarian Scientific Ornithology, Budapest, 1993.)
 24. Az információ-centrum hipotézis szerepe a telepes fészkelés evolúciójában. "100 éves a szervezett magyar tudományos madártan" az MBT, ELTE, KLTE, MME és MTM tudományos ülése, (Zoltán Barta and Tibor Szép) Budapest, 1993. (The Role of the Information Centre Hypothesis in the Evolution of the Colonial Breeding. Scientifice Conference for the 100 Year Anniversary of the Hungarian Scientific Ornithology, Budapest, 1993)
 25. Fészekaljpusztulás mértéke és okai a magyar túzokállományban. "100 éves a szervezett magyar tudományos madártan" az MBT, ELTE, KLTE, MME és MTM tudományos ülése, (László Demeter, Imre Fatér and Tibor Szép) Budapest, 1993. (Degree and causes of destruction of great bustard (Otis tarda) nests in Hungarian populations. Scientifice Conference for the 100 Year Anniversary of the Hungarian Scientific Ornithology, Budapest, 1993)
 26. Sand Martin Population Dynamic. BTO Seminar, Thethford 1994, U.K..
 27. Szahel övezeti szárazság hatása a partifecske fészkelő-állományra, rendkivűli csökkenések előrejelzési lehetősége. III. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 1994. (The effects of the Drought in the Sahel on the Breeding Population of the Sand Martin, Opportunity to Forecast Severe Decrease. 3th Hungarian Ecological Congress, Szeged, 1994)
 28. Effects of Sahelian Rainfall on Trans-Saharian Migrant Sand Martin: Opportunities for Forecasting Severe Declines. 'Bird Conservation: the Science and the Action' Conference, organised by BOU/RSPB/JNCC/WWT/BTO, Shuttleworth College, Bedfordshire UK 1994.
 29. Population Monitoring of Sand Martin (Riparia riparia) in Central Europe: an Integrated Approach. Invited lecture in Roundtable Discussion "Avian Population Monitoring: Methodologies and Objectives", XXI International Ornithological Congress, Vienna 1994.
 30. The Role of the Information Centre in the Evolution of Colonial Breeding. Invited lecture (Zoltán Barta and Tibor Szép) in Roundtable Discussion "Evolution of Colonial Breeding", XXI International Ornithological Congress, Vienna 1994.  
 31. Effects of Sahelian Rainfall on the Transsaharian Migrant Sand Martin. Poster, XXI International Ornithological Congress, Vienna 1994.
 32. Survival Rates of Hungarian Sand Martins and Their Relationship with Sahel Rainfall. State-of-the-art Data Analysis for Studies of Marked Birds, EURING Technical Conference, Laurel USA, 1994.
 33. Monitoring of Sand Martin (Riparia riparia) in Hungary, the Importance of the Integrated Monitoring of the Migrants. General Annual Meeting of the Dutch Ornithological Union (SOVON, NOU), Nijmeigen, 1994.
 34. Partifecskék populációbiológiai vizsgálata a Tiszán: az integrált monitoring vizsgálatok szükségessége. Természetvédelem konzervációbiológiai alapjai: madártani esettanulmányok szeminárium, Tiszafüred 1995 január 14-15. (Population Biological Studies of Sand Martin Along the River Tisza: Importance of Integrated Monitoring. Conservation Biological Basic of the Nature Conservation: Ornithological examples, Seminar, Tiszafüred 1995, Hungary)  
 35. Egyedi érdekek és ökológiai lehetõségek a partifecske telepes fészkelésében. Természetvédelem konzervációbiológiai alapjai: madártani esettanulmányok szeminárium, Tiszafüred 1995 január 14-15. (Individual Interests and Ecological Possibilities in the Colonial Breeding of Sand Martin. Conservation Biological Basic of the Nature Conservation: Ornithological examples, Seminar, Tiszafüred 1995, Hungary)  
 36. Madár-monitorizás a külföldi és hazai tapasztalatok alapján. Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztálya Ülése, Budapest, 1995 március 10. (The State and Results of Bird Monitoring in Europe and Hungary. Session of Hungarian Biological Association, Budapest, 1995)
 37. Effects of climate change on the migrating bird: a case study on the Central European Sand Martin (Riparia riparia) population. 7th European Ecological Congress, Budapest 1995, Hungary.
 38. Fogás-visszafogás módszerek alkalmazása a madárgyűrűzésben. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület IV. Tudományos Ülése, Nyíregyháza, 1995 október 20-22. (Applying capture-recapture methods in the bird ringing. IVth Scientific Conference of the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society, Nyíregyháza, 1995)
 39. A fiókaetetés intenzitása és az azt befolyásoló hatások egy partifecske-telepen. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület IV. Tudományos Ülése, Nyíregyháza, 1995 október 20-22. (Effects on the feeding intensity of parents at a sand martin colony. IVth Scientific Conference of the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society, Nyíregyháza, 1995)
 40. A magyarországi vízirigók állománycsökkenése. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület IV. Tudományos Ülése, Nyíregyháza, 1995 október 20-22. Horváth Róberttel közösen. (Declining of the dipper population in Hungary. (Róbert Horváth and Tibor Szép) IVth Scientific Conference of Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society, Nyíregyháza, 1995)
 41. Fészkelési szinkron és szerepe a partifecske telepes fészkelésében. VII. Magyar Etológiai Konferencia, Göd, 1995. (Breeding synchrony and its role in the colonial breeding of sand martin. VII. Hungarian Ethological Conference, Göd, 1995)
 42. Costs and Benefits of Alternative Strategies in the Colonial Breeding of Sand Martin (Riparia riparia), The Potential Role of the Different Interest in the Colony Formation. 'Individual behaviour and Population Processes' ASAB 1996 Summer Conference, Norwich 1996
 43. The role of the individual differences in the colonial breeding of sand martin. Seminar talk in the University of Bristol, School of Biological Sciences, 1996
 44. From the Upper Tisza region until the individuals of sand martin. Invited talk in the University of Wolverhampton, School of Applied Science, 1996
 45. A study of improve efficiency in microwawe digestion process relating to sample preparation. 7. International Trace Element Symposium, Budapest, 1996. (Vallner, J., Posta, J., Braun, M., Szép, T., Kiss, F.)
 46. Madártoll minták elõkészítése és elemzése ICP-AES módszerrel. 39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlés, Mosómagyaróvár, 1996. (Vallner, J., Posta, J., Braun, M., Szép, T.)
 47. Kis tömegű tollminták előkészítése fémanalízishez. Nehézfémek környezet-biokémiája Konferencia, Nyíregyháza, 1997. (Vallner, J., Posta, J., Szép, T., Braun, M., Kiss, F., Balogh, Á.)
 48. The role of the different interests in the colony formation of sand martin (Riparia riparia). XXV International Ethological Conference, Vienna, 1997
 49. Natural values and condition for the sustainable development along the Upper Tisza. II International Regional Conference on Environmental and Economical Development, Nyíregyháza, 1997
 50. Effects of population changes on the size and distribution of sand martin (Riparia riparia) colonies. "Behaviour and Conservation" symposium of The Zoological Society of London and The Association for the Study of Animal Behaviour, London, 1997
 51. Monitoring of the sand martin (Riparia riparia), an opportunity to forecast severe population decline. 14th International Conference of the European Bird Census Council, Cottbus, Germany, 1998
 52. The role of the different interests in the colony formation of Sand Martin (Riparia riparia). 22 nd International Ornithological Congress (poszter), Durban, Dél-Afrika, 1998
 53. Az egyedi különbségek szerepe a partifecske telepes fészkelésében. KLTE Állattani és Evolúcióbiológiai Tanszék Tudományos Szemináriumi Előadás, Debrecen, 1998
 54. Az egyedi különbségek szerepe a partifecske telepes fészkelésében. Magyar Biológiai Társaság Ökológiai Szakosztályának „Viselkedésökológia” Ülése, Budapest, 1998
 55. Az egyedi különbségek szerepe a partifecske telepes fészkelésében, az egyedtől a globális problémákig. “Magyary Zoltán” Posztdoktori Ösztöndíjasok II. Találkozója, Szeged, 1998.
 56. Madármonitorizás az MME-ben: modell az országos léptékű biodiverzitás monitorozáshoz. Magyar Biológiai Társaság Természetvédeli Szakosztályának Ülése, Budapest, 1999.
 57. Monitoring of common breeding birds in Hungary using a randomised sampling design. 2 nd Conference of the European Ornithological Union, Gdansk, 1999 (Szép, T. and Gibbons, D.)
 58. A viselkedésökológia, egy fontos terület az ökológiai oktatásban. Felsőoktatásban Ökológiát oktatók I. Konferenciája, Pécs, 1999.
 59. A madármonitorizás új módszerei és lehetőségei. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület V. Tudományos Ülése, Budapest, 1999.
 60. Kor szerepe a partifecske fészkelésében. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület V. Tudományos Ülése, Budapest, 1999. (Szép, T. és Kenyeres, A.)
 61. Haris egyedek felismerése hangelemzés alapján. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület V. Tudományos Ülése, Budapest, 1999. ( Kenyeres, A., Wetstein, W. és Szép, T.)
 62. Fogás-jelölés-visszafogás módszerek: egyedi sajátosságoknak a túlélésre gyakorolt hatásának modellezése és becslése. Modern vizsgálati módszerek a Viselkedésökológiában, Konferencia és posztgraduális kurzus, Debrecen, 2000.
 63. Exposure to ectoparasites increases within-brood variability in size and body mass in the sand martin. Workshop: Ectoparasite-host relationships, Vienna, 2000. (Sz ép T. and A.P. Møller)
 64. Random mintavételen alapuló országos biodiverzitás monitoring, a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) módszerei, tapasztalatai és eredményei 1998-1999. MÖTE, Sz ünzoológiai Szimpózium, Budapest, 2000
 65. Monitoring common and rare birds in Hungary, Guest lectures, ROS/RSPB Birds surveys and monitoring seminar, Cluj, 2000.
 66. Exposure to ectoparasites increases within-brood variability in size and body mass in the sand martin. 8 th International Behavioral Ecology Congress, Zurich, 2000 (Szép T. and A.P. Møller)
 67. The effects of age on the time of reproduction and the spatial distribution of nests in Sand Martins. Poster. 8 th International Behavioral Ecology Congress, Zurich, 2000 (Kenyeres A. and Szép T.)
 68. A partifecske állományának vizsgálata a cián szennyeződés előtt és után. Élő Tisza, élő Szamos konferencia, Budapest, 2000
 69. "Long-term study of the Sand Martin (Riparia riparia) along the River Tisza in Hungary:  monitoring local, regional and global effects". Seminar talk, USGS Patuxent Wildlife Research Center, US, 2000
 70. Identifying potential wintering and migration areas of the sand martin breeding in Hungary on the basis of survival and satellite data. (poszter). EURING 2000 Conference, Marshall, California, US, 2000.
 71. Ektoparaziták szerepe a partifecske telepes fészkelésében, stratégiák a költség csökkentésére. V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen, 2000
 72. A reprodukció költsége a füstifecskénél (Hirundo rustica) (Pap Péter László, Szép Tibor, Anders, Pape Møller). V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen, 2000
 73. A telepnagyság hatása a partifecske diszperziójára. (poszter) (Szabó D. Zoltán, Szép Tibor) V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen, 2000
 74. Random mintavételen alapuló országos biodiverzitás-monitorozó rendszer és eredményei, Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1998-2000. (Szép T. és Nagy Károly) (poszter). V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen, 2000
 75. Integrated population monitoring of the sand martin, opportunitity to monitor the effects of Environmental disasters along the river Tisza. (Tibor Szép, Zolt á n D. Szabó, Judit Vallner), 15 th EBCC Conference, Nyíregyháza, 2001
 76. Monitoring of Common Breeding Birds in Hungary (MMM), handling skills of the observers. (Tibor Szép and Károly Nagy), 15 th EBCC Conference, Nyíregyháza, 2001
 77. A cián és nehézfém szennyezések hatása a rovar- és halevő madarakra. Civilek a Tiszáért Konferencia, Túrkeve, 2001
 78. Environmental conditions on migration and the winter quarters and survival of migratory birds. (Szép T és Møller, A. P.) plenary talk, „Birds of two World”, Symposium, Shepherdstown, US, 2002
 79. Effects of conditions during wintering and migration on the preference of colony size in a long-distance migrant, the sand martin (Riparia riparia), poster, „Birds of two World”, Symposium, Shepherdstown, US, 2002
 80. Adatgyűjtés és adatbázis építés a madárvédelmi területek kijelöléséhez. (Szép Tibor, Nagy Károly és mtsai). A Natura 2000 hálózat kialakításának szakmai alapjai. Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztálya, Budapest 2002
 81. Sharing experience of starting new monitoring schemes: Hungary. Pan-European Common Bird Monitoring, Workshop, Prague, 2002
 82. The effects of the ectoparasites on the survival and dispersal of the long distance migrant sand martin (Riparia riparia) (T. Szep, Z. Szabo & A. Møller). Migratory birds and parasites, Workshop, Hartberg, Austria, 2002
 83. Új módszerek kifejlesztése a vonuló madarak vonulási és telelési területeinek feltárására (Szép, T. és Vallner, J) Magyar Tudomány Napja, Nyíregyházi Főiskola, 2002
 84. Mindennapi Madaraink Monitoringja program módszereinek használhatósága a veszélyeztetett fajok védelmének szempontjából. I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Sopron 2002
 85. Long-term study of the Sand Martin (Riparia riparia) along the river Tisza in Hungary: monitoring local, regional and global effects, Seminar Talk, Cape Town, South Africa, 2003
 86. Paraziták és fecskék -hatások és válaszok, ( Szép Tibor , Szabó D. Zoltán, Pap Péter László) MTA „Viselkedésökológiai kutatások Magyarországon” című tudományos előadóülése, Budapest 2003
 87. Globális klímaváltozás és a vonulómadarak, új vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása . VI. Ökológus Kongresszus, Gödöllő 2003
 88. Migrating passerines birds - studying connectivity among breeding, migration and wintering areas, Seminar Talk, Vienna, Konrad Lorenz Istitute (KLIVV), 2004
 89. Breeding dispersal within and between two sand martin colonies. Szabó DZ; Szép T. International Society for Behavioral Ecology, 10th Jubilee Congress, University of Jyväskylä, Finland. 2004 (poster)
 90. Identifying potential wintering areas for migratory birds. Szép, T., Møller, A.P., Piper, S., Underhill, L., Halmos, G., Szabó, D.Z., Pap, P. “Identifying migration and wintering areas of breeding population of migrants passerines” Workshop of the European Scientific Foundation (ESF) Tokaj, 2004
 91. Comparison of trace elements and stable isotopes for identifying moulting areas. Szép, T., Vallner, J., Hobson, K., Møller, A.P., Piper, S., Underhill, L. “Identifying migration and wintering areas of breeding population of migrants passerines” Workshop of the European Scientific Foundation (ESF) Tokaj, 2004
 92. Magyarország természeti állapota az EU csatlakozás előtt a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) alapján. Plenáris előadás. Szép, T. Nagy, K., Nagy, Zs. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004
 93. Vonuló madarak telelő területeinek feltárását elősegítő módszerek tesztelése Dél-Afrikában. Szép, T., Vallner, J., Piper, S., Underhill, L., Szabó, D.Z., Pap, P., Møller, A.P. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004
 94. A telepnagyság hatása a partifecske (Riparia riparia) diszperziójára. Szabó, D.Z., Szép, T. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004
 95. A tolllyukak eredete és szerepe a füsti fecske (Hirundo rustica) életében. Pap, P.L., Tökölyi, J., Szép, T. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004
 96. A gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelő állományának helyzete Magyarországon (1997-2003) Nagy, K., Szép, T. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004
 97. Ektoparaziták szerepe a partifecskék fészkelésében: hatások és válaszok. Szép, T., Szabó D. Z. „Paraziták és más patogének evolúciója és ökológiája” Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Magyar Parazitológusok Társasága, MTA Biológiai Osztályának Zoológiai Bizottsága Ülése, Budapest, 2004
 98. Tollatkák képessége a vedlés előtt álló tollak felismerésére és elkerülésére. Pap, P.L., Szép, T., Tökölyi, J., Piper, S. „Paraziták és más patogének evolúciója és ökológiája” Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Magyar Parazitológusok Társasága, MTA Biológiai Osztályának Zoológiai Bizottsága Ülése, Budapest, 2004
 99. Identifying potential wintering and migration areas by using NDVI satellite data and survival data. Invited talk. Szép, T., Møller, A. P., Vallner, J., Piper, S., Underhill, L., Hobson, K. Final ESF Conference ‘Migration in the life-history of birds’. Wilhelmshaven, Germany, 2005
 100. Comparison of trace elements and stable isotopes for identifying moulting areas. Szép, T., Vallner, J. Hobson, K., Moller, A.P., Piper, S.E. and Underhill, L.G. V. Conference of the European Ornithologists' Union. Strasbourg, 2005
 101. Identifying centres of origin of Barn Swallows of individuals that moulted in southern Africa. Piper, S.E., Szép, T., Vallner, J. and Underhill, L.G. V. Conference of the European Ornithologists' Union. Strasbourg, 2005
 102. Measurement of the trace elements profiles of swallow feathers in the African moulting areas, methodological issues. Vallner, J., Szép, T., Piper, S.E. and Underhill, L.G. V. Conference of the European Ornithologists' Union. Strasbourg, 2005
 103. Biológiai sokféleség állapota a fő hazai élőhelyeken az EU csatlakozás előtt az MME monitoring adatai alapján. “Környezettudományi-, Természetvédelmi Konferencia” Magyar Professzorok Világtanácsa, MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete és Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 2005
 104. A tiszai folyómeder természetes mozgásának szerepe a természeti értékek megőrzésében Szép T. és Nagy Zs. Vizes élohelyek védelme Szimpózium, III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger 2005
 105. Magyarország természeti állapota az EU csatlakozás előtt, a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) adatai alapján. Szép T.és Nagy K. (poster) III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger 2005
 106. Partifecske kutatás a Tiszán, a szakadófalaktól Afrikáig. 2005. évi jubileumi Tisza-kutató Ankét, MTA SZAB, Szeged 2005

2006-02-20