A tantárgy megnevezése:     ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS                                            Típus: B

Szak, évfolyam:                     Mezőgazdasági mérnöki szak, III. évfolyam

Az oktató egység:                 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar,

                                              Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Óraszám:

 

 

Órák száma

félév

Hetek száma

heti óraszám
elmélet             gyakorlat

összes óraszám
 elmélet             gyakorlat

6. félév

11

2

2

22

22

 

Tantárgyfelelős neve, beosztása:      dr.Szőke Lajos, főiskolai tanár

Oktató tanár neve:                            dr.Szőke Lajos, főiskolai tanár; Uri Zsuzsanna, főiskolai adjunktus

 

A számonkérés formája:

6. félév:                    kollokvium                   kredit: 4

 

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal az alternatív gazdálkodási módok jellemzőit, legfontosabb alapelemeit, elméleti és gyakorlati módszereit. A környezeti szennyezések következtében bekövetkezett károk mérséklése, a megbomlott ökológiai egyensúly helyreállítása érdekében alkalmazható módszerek megismertetése, a gyakorlati megvalósítás bemutatása a cél. Az előadások során megismertetni a hallgatókkal a nemzetközi és hazai ökológiai termesztéssel kapcsolatos szervezeteket, szakágazatokat, az ökológiai-, biogazdálkodási irányzatokat, a mezőgazdasági, kertészeti kultúrák, az állattenyésztés sajátos technológiájának elemeit.

 

A tantárgy követelményrendszere:

 

 Követelmények a félév elismeréséhez:

Alkalmazástechnikai feladat (beadási határidő:     11. tanítási hét)                        10 pont

Zárthelyi dolgozatok megírása:                            1 ZH (6. tanítási hét)                20 pont

                                                                        2 ZH (11. tanítási hét)               20 pont

 

Követelmények a vizsgákhoz:

A szóbeli kollokviummal max.: 50 pont szerezhető.

Félévi eredmény értékelése: összesített pontszám alapján a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

 

Előadások és gyakorlatok anyaga:

Az előadások anyaga:

A biogazdálkodás kialakulása, története;

Az ökológiai gazdálkodás nemzetközi és hazai helyzete, szervezetei;

Biogazdálkodási irányzatok;

Az ökológiai gazdálkodás szabályozása;

Fenntartható agrárfejlődés – fenntartható agrártermesztés;

Szántóföldi növények ökológiai termesztése;

Kertészeti termesztés;

Ökológiai zöldségtermesztés;

Ökológiai gyümölcstermesztés;

Ökológiai szőlőtermesztés;

Ökológiai állattartás;

 

A gyakorlatok anyaga:

Ökológiai gazdálkodás feltételrendszere;

Átállási terv készítése;

Ellenőrzés, minősítés;

Biotermék feldolgozásának szabályai;

Biogazdálkodásban engedélyezett trágyaszerek;

Biogazdálkodásban engedélyezett növényvédő szerek, készítmények;

Biodinamikus gazdálkodás;

Vetésforgó – vetésváltás, növénytársítás;

Alternatív energiaforrások és szerepük;

Talajművelés, talajvédelem az ökológiai gazdálkodásban;

Ökológiai gazdálkodás gépesítési kérdései

 

Kötelező irodalom:

Szőke Lajos szerk. (2001): Ökológiai gazdálkodás (Alternatív gazdálkodási módok),

NYF MMFK (főiskolai jegyzet)

Szőke Lajos szerk. (2001): Ökológiai gazdálkodás (Alternatív gazdálkodási módok) II.,

NYF MMFK (főiskolai jegyzet)

 

Ajánlott irodalom:

Radics L. (2001): Ökológiai gazdálkodás, Dinasztia Kiadó, Budapest

Radics L. (2002): Ökológiai gazdálkodás II., Szaktudás Kiadó Ház, Bp.

Sárközy P. – Seléndy Sz. (1991): Biogazda 1.,Biokultúra Egyesület, Budapest

Sárközy P. – Seléndy Sz. (1994): Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, Budapest

Sárközy P. – Seléndy Sz. (1995): Biogazda 3., Biokultúra Egyesület, Budapest

Fischl G. szerk. (2003): A biológiai növényvédelem alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Rasztik V. (2003): Az ökokertek növényvédelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Seléndy Sz. szerk. (1997): Biogazdálkodás az ökológiai szemléletű gazdálkodás kézikönyve, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

G. Hamilton (1993): Az élet kertje, Officina Nova, Budapest

Tamás E. (1992): Biokertészek könyve, Agricola, Budapest

Marie-Luise Kreuter (1996): Biokert, Holló és Társa, Budapest

Biofüzetek sorozat, Mezőgazda Kiadó

Biokultúra folyóirat