• Dr. Jankáné prof. Dr. Puskás Bernadett PhD, egyetemi tanár
  • --- munkái ---

Név, születési év:Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett1963
e-mail: bernadett.puskas@gmail.com
szobaszám: B 514
telefon mellék: 2140

Tanulmányok, tudományos fokozat:

1982–1988. Budapest, ELTE BTK, diploma: művészettörténet szak, francia nyelv és irodalom szak

1983. Orosz nyelv és irodalom szak: I. éves alapvizsga, ószláv nyelv

1988. Szakdolgozat: „Istenszülő a gyermek Jézussal-ábrázolások az Északkelet- Kárpátok vidékének ikonjain” (Témavezető: Dr. Ruzsa György, opponens Prof. Dr. Kádár Zoltán)

1993-1997. ELTE BTK, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, PhD

1999. PhD disszertáció: „A történelmi Munkácsi görög katolikus egyházmegye művészete (16–19. század)" (Témavezető: Prof. Dr. Galavics Géza) summa cum laude

2011. ELTE BTK habilitáció (művészettörténet-tudomány): habil. disszertáció: „Ikonográfiai típusok a 14-16. századi Kárpát-vidéki ikonosztáz rendszerében”, habilitációs előadások: 1. „A késő középkori szentélyrekesztő-ikonosztáz és az Istenszülő alapképek”; 2. „Krisztus szenvedései ikontöredék Hajasdról és Passió ikonok ikonográfiája a Kárpát-vidék ikonfestészetében”

Munkahelyek:
1988–2002. Magyar Nemzeti Galéria, Régi Magyar Gyűjtemény, muzeológus, főmuzeológus
1994-től Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, megbízott előadó (bizánci művészet, posztbizánci művészet)
2002-tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszék, megbízott előadó (bizánci művészet)
2002-től Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Rajz Tanszék, majd Vizuális Kultúra Intézet, főiskolai docens,
2003-tól ugyanitt főiskolai tanár (egyetemes és magyar művészet története)

Kutatási terület:
Bizantinológia, késő bizánci és posztbizánci művészet az Északkelet-Kárpátok vidékén (elsősorban ikonfestészet, ikonográfia). A történelmi munkácsi egyházmegye művészete

Tisztségek, tagság:
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Bizottságának köztestületi tagja
MTA DAB Művészettörténeti Munkabizottság és az
MTA DAB Sz-Sz-B. Megyei szakbizottságKépzőművészeti Munkabizottság tagja
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja
Magyar Bizantinológiai Társaság
Egyházi Múzeológusok Egyesülete
Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség Liturgikus és Művészeti Bizottsága

Konferenciák
1988–2012 között 69 hazai és külföldi konferencián vett részt (Ravenna, Belgrád, Lviv-Lemberg, Lancut, Eperjes, Bártfa, Edmonton-Kanada, Ungvár, Kassa, Szatmárnémeti, Nowy Sacz, Krakkó)

Díjak:
Pasteiner emlékérem (2010, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat)
Kiváló oktató (2010, Nyíregyházi Főiskola)

Kiállításrendezés:
Budapest, Magyar Nemzeti Galériában, 1991. julius–szeptember
„Kelet és Nyugat között. Ikonok a Kárpát-vidéken a l5–l8. században” címmel 8 külföldi és több hazai társintézmény részvételével rendezett időszaki kiállítás; (továbbkölcsönzött Hildesheim Városi Múzeuma időszaki kiállítása számára 1992-ben)

Máriapócs, 1993. augusztus 17-től
„A máriapócsi kegyhely történeti emlékei” c. a Nagy Szent Bazil Rend máriapócsi Gyűjteményének állandó kiállítása
Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 1996. április 25 – 1997. június 30.
„Ikon és liturgia. A görög katolikus egyház művészeti emlékei, 17-19. század” c. rendezett időszaki kiállítás több mint 20 északkelet-magyarországi görög katolikus egyházközségből begyűjtött ikonok és liturgikus tárgyakból

Nyíregyháza, 2000. áprilisától
a Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény újrarendezett állandó kiállítása


E-mail cím, saját weblap címe: puskasb@nyf.hu

 

>>Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett publikációi (pdf)<<

>>Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett publikációi (doc)<<

 

 

vissza

 

 

 

 

ikon es liturgia

 

 

bizanci muveszet

 

vissza