Bevezetõ Intézetünkrõl Szabályzatok Munkatársak E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKJ-s tanfolyamok

FELNÕTTKÉPZÉSI KÍNÁLATUNK (2013)

 

Általános tudnivalók a szakmai képzési rendszerrõl és az OKJ-ról

A Képzési és Továbbképzési Intézet 1997 óta folytat pedagógus-továbbképzést, OKJ-s szakmai képzést és egyéb felnõttképzési programokat. Tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy ezek a képzési formák máig kézenfekvõ megoldásokat kínálnak az élethosszig tartó tanulás megvalósulására. Különösen igaz ez az új Országos Képzési Jegyzék által biztosított struktúra által, amely a szakképzési rendszert rugalmasabbá és átjárhatóbbá teszi - ez pedig mindinkább igazodik a felnõttkori tanulási sajátosságokhoz és igényekhez, s könnyebbé teszi a gyorsan változó munkaerõpiaci igényekhez való alkalmazkodást.

 

Az OKJ jellemzõi:

Moduláris szakmaszerkezet


A rokonszakmák közös tudásanyagát már ugyanaz a követelménymodul tartalmazza. Így, aki egy szakma megszerzése során sikeres vizsgával teljesített egy bizonyos modult, annak nem kell abból ismét vizsgáznia, és a második szakma tanulásakor felmentést kaphat a tananyag egy - az elsõ szakma keretében már megismert - része alól is. A 2013. szeptemberétõl érvényes OKJ már komplex, és nem modulrendszerû vizsgákat tartalmaz majd.
Rész-szakképesítések
Ezek segítségével lehetõvé válik, hogy az se maradjon szakma nélkül, aki az elkezdett képzést valamiért nem tudja befejezni, illetve a vizsgán nem tud minden feladatot az elvárt szinten teljesíteni. Az így megszerzett rész-szakképesítések - amellett, hogy akár az elhelyezkedést is lehetõvé teszik - azt is biztosítják, hogy késõbb a már megszerzett ismeretek beszámításával folytathassuk a tanulást.


Elágazások, ráépülõ szakképesítések


A szakképesítések ezentúl sokkal szorosabb kapcsolatban állnak egymással, így - amellett, hogy az OKJ is átláthatóbbá válik - hatékonyabb képzési pályák (például egymásra épülõ szakmák megszerzése) jöhetnek létre.

Mit jelent a szakmai képzés és milyen végzettséget adnak ezek a tanfolyamok?


A szakmai képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékben foglalt, tehát államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamokat tartalmaz.
A megszerzett szakmai végzettséggel az adott szakterületen munkát lehet vállalni, önálló vállalkozást lehet indítani, vagy jelentkezni lehet felsõoktatási intézménybe. A tanfolyamok egy része a felsõoktatásban való továbbtanulás esetén többletpontot jelenthet. Errõl a Felsõoktatási felvételi tájékoztatóban találhatók részletes információk.

Kiknek ajánlott a szakmai képzési rendszer?


Elsõsorban érettségivel rendelkezõknek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak felsõoktatásban továbbtanulni. A 2-4 féléves tanfolyam ideje alatt eldönthetik, éreznek-e kedvet a továbbtanuláshoz, vagy munkát vállalnak. Jelentkezhetnek munkanélküliek is, vagy akik a munkanélkülivé válást szeretnék megelõzni azzal, hogy új szakmát sajátítanak el. Vannak olyan hallgatók is, akik meglévõ munkájuk során újabb munkakör betöltéséhez szerzik meg a hiányzó szakképesítést, elõrelépésük érdekében szereznek magasabb végzettséget. Egyetemi vagy fõiskola hallgatók elhelyezkedési esélyeiket növelhetik azáltal, hogy diplomájuk mellé párhuzamosan más szakképesítést is szereznek - õk felsõfokú tanulmányaikkal párhuzamosan is végezhetik az általában hétvégeken tartott szakmai tanfolyamokat. A pedagógusok emelt szintû szakképesítést adó tanfolyamaink elvégzésével a hétévenként kötelezõ továbbképzés követelményét is teljesíthetik.

Jelentkezési feltételek


A jelentkezési feltétel szakmai képzésekhez általában az érettségi bizonyítvány, pedagógus-továbbképzések esetében pedig a pedagógus diploma. Egyes képzések megkezdéséhez alapfokú iskolai végzettség is elegendõ, illetõleg vannak más feltételekhez (diplomához, nyelvvizsgához, orvosi igazoláshoz) kötött képzések is - ezek az adott tanfolyamot ismertetõ oldalon megtalálhatók.

Képzési költségek


Valamennyi tanfolyam önköltséges, a részvételi díjat félévenként kell fizetni. A részvételi díj az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való részvétel díját, illetve a foglalkozásokon szükséges eszközök használatát foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza az utazási, szállás- vagy étkezési költségeket, a jegyzetek, tankönyvek árát, sem a záróvizsga díját. A befizetett részvételi díj csak alaposan indokolt esetben téríthetõ vissza, vagy a következõ félévre, tanévre, átvihetõ. Amennyiben az NyF KTI pályázati támogatást nyer egyes képzései megvalósításához, azok térítésmentesen végezhetõk.

Konzultációs idõpontok


A Képzési és Továbbképzési Intézet képzésein általában péntek délutánonként, illetve szombati napokon zajlanak a konzultációk. Ettõl a programfelelõsök - a résztvevõkkel való egyeztetés alapján - eltérhetnek.

Az oktatás minõsége


A KTI megújította 2003 óta akkreditált felnõttképzési intézményként mûködik. A tanfolyamokat a programfelelõsök - fõiskolai oktatók vezetik, akik felelnek a képzés tartalmáért és minõségéért, a szakmai feltételek biztosításáért. Óraadóként, illetve gyakorlatvezetõként elsõsorban fõiskolai, egyetemi oktatókat kérünk fel, vagy olyan külsõ elõadókat hívunk meg, akik az adott szakterület elismert szaktekintélyei.

A jelentkezés módja


Szakmai tanfolyamainkra és egyéb felnõttképzési programjainkra jelentkezni a honlapunkon található jelentkezési lapokon lehet, az érettségi bizonyítvány (diploma, nyelvvizsga bizonyítvány) másolatának mellékelésével.


OKJ-ben szereplõ emelt szintû szakképzések:
- Gyógypedagógiai asszisztens szakképzés (enyhe fogyatékossággal élõk számára térítésmentes képzés + havonta támogatás!)
- Újságíró, konferanszié szakképzés
- Sportedzõ szakképzés (lovas sportágban)
- Családpedagógiai mentor szakképzés
- Gyermek- és ifjúsági felügyelõ rész-szakképesítés

A Képzési és Továbbképzési Intézet által kiadott A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZETÉNEK 2013. ÉVI FELNÕTTKÉPZÉSI KÍNÁLAT c. kiadvány innenn letölthetõ, itt megtekinthetõ


 
  Nyíregyházi FõiskolaOktatási Minisztérium Nyíregyháza Megyei Jogú Város FreeStat KTI
Felelõs kiadó: dr. Jeney István Intézetvezetõ - Szerkesztõ: Béres Tamás - Kiadja a Képzési és Továbbképzési Intézet - Presented by Training and Further Training Center, College of Nyíregyháza - Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi Fõiskola, Sóstói út 31/b, Fõépület földszint 1. szoba / HIK 136/B, 137/B, 138/B - Telefon/fax: 00 36 / 42 440-130 és 00 36 / 599-400 2523, 2524, 2525 mellék, illetve 00 36 / 42 599-421 - Internet: http://www.nyf.hu/~kepzesi E-mail: kepzesi@nyf.hu