Országos partifecske védelem és információs rendszer

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 36. sz. Nyíregyházi Helyi Csoport szervezi a RIPARIA Ökológiai Kutatócsoport munkája keretében a KÖVICE K-36-04-00403 M számú pályázata támogatásával

Problémafelvetés, A projekt fontossága, Célkitűzés, Elérhetőségeink

Problémafelvetés

Védettség ellenére évente akár közel 10 ezer partifecske fészket is elpusztítanak Magyarországon! A legkisebb egyedszámú fecskefaj Európában és Magyarországon is csökkenő tendenciát mutat, és a hazánk által is aláírt Bern-i egyezmény II. függelékében szereplő faj, amely pusztítását, zavarását az egyezmény tiltja. A természetvédelmi szempontból elfogadhatatlan mértékű pusztítás egyik fő oka, a homokbányákban és más emberi tevékenység során kialakított partfalakban lévő partifecske telepek illegális rombolása, zavarása. A jelentős mértékű, természetes, vonulás/telelés során bekövetkező pusztulás miatt (az egyedek 75-60%-a elpusztul), a fészkelő állományok megmaradása miatt alapvető a sikeres fészkelés, a telepek zavartalansága.

A projekt fontossága

A partifecske, mint a Bern-I egyezmény II. Függelékében szereplő védett madárfaj hazai állománya nagyrészt az emberi tevékenység által kialakított partfalakban (homokbányák, gödrök, árkok) fészkel, mivel napjainkra a Tiszán, Dráván és néhány Észak-Magyarországon lévő folyón lévő, évről-évre megújuló partfalak kivételevél nincs meg természetes fészkelő élőhelye. A partifecske minden évben új üreget ás, az előző évi fészekben lévő paraziták elkerülése érdekében, így telepei az adott évben bányászott/kialakított partfalakban jönnek létre, amelyek helye és ellenőrizhetősége évről-évre változik. A hazai állomány több mint fele ezen természetvédelmi szempontból rendkívül veszélyes helyeken fészkel, ahol a rendszeres jelenlét és ellenőrzés biztosíthatja a természetvédelmi törvény betartását. A védelem érdekében alapvető az érdeklődő önkéntesek széleskörű bevonása. A még meglévő, természetes, folyó partfalakban fészkelő állomány esetében is szükséges rendszeres felmérés és ellenőrzés, mivel ezen állománynak kitüntetett szerepe van hazai teljes állomány fenntartásában a szaporulatot illetően. Különösen kiemelt a Tiszán fészkelő állomány helyzete, amely a legjelentősebb hazánkban, ahol a Vásárhelyi tervvel kapcsolatos változások, a horgászat és egyéb tevékenységek miatti beavatkozások, zavarások miatt szükséges az állomány monitorozása. A projekt keretében országos szinten nyílik mód egy veszélyeztetett élőhelyen fészkelő nemzetközi és hazai védettség alatt álló madárfaj védelmére úgy, hogy közben a helyi lakosság, önkormányzatok és a természetvédelmi hatóság közötti partneri viszony kiépítésére nyílik mód. A projekt keretében egy rendkívül széleskörű részvételt biztosító hatékony természetvédelmi célú monitorozás folyik a témában végzett közel 20 éves kutatási és védelmi munkánk révén.

Célkitűzés

A projekt keretében a partifecske telepeinek felmérését végezzük és olyan Internet alapú, bárki által hozzáférhető információs rendszert kívánunk működtetni, amely lehetőséget ad az önkéntesek és természetvédelmi szakemberek számára a partifecske telepek rendszeres ellenőrzésére. A rendszer naprakészen bemutatja

  1. az adott évben az országban felmért partifecske telepek pontos helyét, állapotát
  2. lehetőséget biztosít arra, hogy bárki újabb telepek helyéről és azok állapotáról közöljön információt
  3. a hazánkban legjelentősebb, Felső-Tisza mentén fészkelő állománynál folyó felmérések alapján információt nyújt a fecskék adott évi fészkelési állapotáról (érkezés, tojásrakás, kotlás, fióka reptetés, másodköltés)
  4. tájékoztatja a területileg illetékes természetvédelmi hatóságot, valamint az önkénteseket az ismert telepekről és az azokat veszélyeztető tényezőkről
  5. sokoldalú információt közöljön a partifecske életével és védelmével kapcsolatban.

Elérhetőségeink

E-mail: partifecske@freemail.hu

http://zeus.nyf.hu/partifecske

Mobil: +36 30 9655 836

Fax: 42 443 544

2005-04-22