szakok

oktatóink

képek

linkek

elérhetõség

BA képzések:

Képi ábrázolás

Környezetkultúra

MA képzés:

Vizuális- és környezetkultúra tanár

Pályázatok

Felvételi

OTDK

Szakdolgozat

Tárgyak

SZOBAGALÉRIA

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./b.

telefon: 06(42) 599-473

e-mail: vizkult@nyf.hu

 

SZAKDOLGOZAT BA alapszak

 

Plasztikai ábrázolás

Képi ábrázolás

Környezetkultúra

 

Az Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (mellékletekkel együtt) megtalálható a Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar honlapján, az oktatás menüpont alatt: Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

A szakdolgozati témaválasztó lap letölthető a http://www.nyf.hu/tfo/node/15 (Tanulmányi és Felvételi Osztály) oldalról.

 

A vizuális kultúra területekhez tartozó alapszakok szakdolgozatához kapcsolódó specialitások, eltérő követelmények és a kiírt szakdolgozati témák listája az intézet hirdetőtáblán található.

 

A szakdolgozat követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma:

1.
A szakdolgozat a jelölt tanulmányaival összefüggő tárgykörből választott téma önálló írásbeli feldolgozása, amely a hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag önálló alkalmazására, vagy: a szakhoz kapcsolódó alkotás(ok) létrehozása, megfelelő kivitelezése, amely(ek)hez műleírás és dokumentáció csatlakozik.
2.
A szakdolgozat elkészítése és elfogadása a záróvizsgára bocsátás feltétele
3.
A szakdolgozat terjedelme (ábrák, mellékletek és jegyzetek nélkül) 35-40 oldal, amely tartalomjegyzéket és bibliográfiát is tartalmaz, vagy: műleírást és az alkotás(ok) létrehozását eredményező alkotói folyamat, valamint az ennek során alkalmazott kutatások, kísérletek bemutatását tartalmazza 20-25 oldal terjedelemben (melléklet: az alkotói folyamat dokumentációja fotósorozattal, reprodukciókkal, a témához kapcsolódó vizuális médiumokkal, stb.)
4.
A szakdolgozat és a kapcsolódó dokumentáció nyomtatott (bekötött) és elektronikus (CD, DVD stb.) formában adandó be.
5.
a szakdolgozathoz rendelt kreditek száma: 10 kredit

 

Záróvizsga tételek:

> plasztikai ábrázolás

> képi ábrázolás

> környezetkultúra

 

szakdolgozat

FELVÉTELI AAPSZAKJAINKRA