MAGYARTANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEI (levelező tagozat, 2009) letölthető doc formátumban ITT

BA zárószigorlati témakörök (nyelvészet-irodalom-ügyvitel)                              letölthető doc formátumban ITT

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből (nyelvészeti szakirodalommal kiegészítve, levelező, 2009!) letölthető .doc: ITT

Záróvizsga tételsor irodalomból a BA képzésben résztvevő hallgatóknak

MA zárószigorlati tételek magyar irodalomból (irodalom szakirodalommal kiegészítve, levelező, 2009!) letölthető .doc: ITT

 

 

 

 

 

 

Alapszakos (BA) (nappali és levelezős)  tételek, betűrendben

Bevezetés a nyelvtudományba (MAB1003, MAB1003L)

Finnugrisztika (MAB1030)

Fonetika, Magyar leíró hangtan (MAB1026, MAB1026L)

Frazeológia (MAB2022)

Jelentéstan (MAB1031)

Kommunikáció szóban és írásban (MAB1046)

Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan (MAB1032)

Leíró magyar nyelvtan III. — Alaktan (MAB1038)

Leíró magyar nyelvtan V. (MAB1044)

Névtan tudományterületei (MAB3127)

Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika (MAB1028)

Nyelvtörténet I. (nappali és levelező, MAB1035/MAB1035L)

Nyelvtörténet II. — Nyelvünk történeti változásai (MAB1037)

Nyelvtörténet III. - Történeti alak- és mondattan (MAB1043)

Nyelvtudományi speciálkollégium (KMB2658)

Stilisztika I. (MAB1048)

Szociolingvisztika (MA4161L)

Szókészletünk változásai (MAB3123)

Szövegtan (MAB1050, MAB1050L)

Mesterképzés (MA) tételsorai

Beszédelmélet és szövegkutatás (MAM2102)

A nyelvi szintek grammatikája (MAM1003, 1003L)

Nyelv, kultúra, társadalom (MAM1001)

 

Mesterképzés (MA) tételsorai